om netlydbog

om netlydbog

Webportalen Netlydbog.dk drives af et forretningskonsortium bestående af bibliotekerne i Frederiksberg, Gentofte, København og Aarhus. Konsortiet har ansvar for hjemmesiden og udvælgelsen af materialer. Drift af IT-platform, autentifikation, udlånsmodel samt administation er outsourcet til Publizon A/S.